medyum sevgi

Göz Değmesi
Göz değmesi insanda yaradılışından beridir vardır.

Bununla diğer ruhsal etkiler arasındaki fark şudur

Nazarın gerçekleşmesi için gereken kuvvet  yapanın yaratılışında

vardır.Yani nazar yapıp yapmamak onun elinde değildir.

Şartlar gerçekleştiği anda kendiliğinden ortaya çıkar ve etkisi gösterir.

Kötü göz inancı açıkca iki esasa ayrılır.

1-İfadesi şiddetli etkili göz; Kötü istekleri nakleden bir vasıta bir alet gibidir.

2-Uğursuz göz; Gözün sahibi olan insanda orjinal tehlikeli bir enerji kaynağından kendi isteği dışında

çıkan uğursuz bakıştır.

Herkesin gözü kötü değildir bazı kimselerin gözleri daha etkilidir.Özellikle gözleri fazla çukur ve kaşları

birbirine bitişik olanlar hepsinden daha tehlikelidir.Açık renkli , mavi gözlü nerede azsa bunlar korku

uyandırır.Göze karşı muska olarak kullanılan beş tasvirden biride düzgğün beşgen veya kalemi hiç

kaldırmadan çizilen beş kenarlı yıldızdır.Kötü göz evleri boşaltır mezarları doldurur.

İnsan cinsinin çok fazlası nazar değmesi sonucu ölür.

Göz değmesi insanda yaradılışından beridir vardır.

Bununla diğer ruhsal etkiler arasındaki fark şudur

Nazarın gerçekleşmesi için gereken kuvvet  yapanın yaratılışında

vardır.Yani nazar yapıp yapmamak onun elinde değildir.

Şartlar gerçekleştiği anda kendiliğinden ortaya çıkar ve etkisi gösterir.

Kötü göz inancı açıkca iki esasa ayrılır.

1-İfadesi şiddetli etkili göz; Kötü istekleri nakleden bir vasıta bir alet gibidir.

2-Uğursuz göz; Gözün sahibi olan insanda orjinal tehlikeli bir enerji kaynağından kendi isteği dışında

çıkan uğursuz bakıştır.

Herkesin gözü kötü değildir bazı kimselerin gözleri daha etkilidir.Özellikle gözleri fazla çukur ve kaşları

birbirine bitişik olanlar hepsinden daha tehlikelidir.Açık renkli , mavi gözlü nerede azsa bunlar korku

uyandırır.Göze karşı muska olarak kullanılan beş tasvirden biride düzgğün beşgen veya kalemi hiç

kaldırmadan çizilen beş kenarlı yıldızdır.Kötü göz evleri boşaltır mezarları doldurur.

İnsan cinsinin çok fazlası nazar değmesi sonucu ölür.